luqman

June 12, 2021

Increase virtual memory in virtualmin (ubuntu)

Make an empty file of e.g. 2GB (must be root or use sudo): # dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=2097152 OR # fallocate -l 1G /swapfile Set […]
November 23, 2020

Buat Sticky Header dan ubah color semasa scroll pada WordPress Elementor Pro

.Edit Section > Style > Background > Color None Edit Section > Advanced > Advanced > CSS Classes ( letak nama class “stickydivheader”) Edit Section > […]
November 21, 2020

Whatsapp PC Marketing Tool

Software untuk menguruskan Nombor Whatsapp Marketing tool yang WAJIB ADA pada semua PENIAGA di MALAYSIA yang menggunakan Whatsapp! Anda boleh menghantar mesej Whatsapp kepada ramai orang […]